InterBridge

InterBridge aktiverer potensialet til enkeltmennesket ved å utvikle lederegenskaper og engasjere til å ta samfunnsansvar.
InterBridge skreddersyr kurs som bygger bro mellom individuell atferd og samfunnet globalt. Kursene er basert på tverrfaglig og interkulturell kompetanse. De holdes i et kreativt miljø som fremmer aktiv deltagelse. Våre tjenester inkluderer kurs, opplæringsprogrammer, seminarer og foredrag. Våre prosjekter er spesielt rettet mot ungdom og kvinner. InterBridge er et svært aktivt sosialt entreprenørskap som har nådd ut til titusener av mennesker nasjonalt og internasjonalt.