Anette Rønnov

Anette Rønnov

Senior Manager for Climate Change & Sustainability ved KPMG

Anette Rønnov er leder for KPMGs Climate Change & Sustainability avdeling. Hun har en bachelorgrad i geografi og en mastergrad i environmental economy, og startet som miljøkonsulent i KPMG i 1998. Rønnov har en forretningsmessig forståelse og tilnærming til selskapers håndtering av risikoer og muligheter forbundet med miljø- og samfunnsansvar.