Om Responsibility Works

Historien bak

Ideen bak Responsibility Works og budskapet om verdifullt samfunnsansvar, kom fra arbeidet og samarbeidet mellom langrennslagene Team Santander og Right To Play i 2015. Delt fokus mellom det å være gode ambassadører og bidra til samfunnet gjennom bevisstgjøring, førte til arrangementet «4 timer for verdifullt samfunnsansvar» (www.4timer.no) i 2015. Til stede, var viktige opinionsledere fra politikk, næringsliv, media, frivillige organisasjoner og idrett. Det første året var en suksess, og vi presenterer nå årets arrangement; «Verdien av samfunnsansvar – hva kan du lære av de beste?»

I dag ser vi i økende grad at bedrifter har behov for å tolke hvordan globale trender vil påvirke deres selskap. Vi anser det som vårt samfunnsoppdrag å tilby våre tjenester for å hjelpe bedrifter med å redusere en negativ innvirkning på samfunnet og miljøet, og i stedet styrke en positiv tilstedeværelse. Ledelse og forretningsdrevet samfunnsansvar der lønnsomhet og bærekraft henger sammen. Dette hjelper våre kunder å forstå hvordan ansvarlighet vil ha en positiv effekt på regnskapet.

Responsibility Works ønsker å formidle kompetanse og dele beste praksis kunnskaper om bærekraft og samfunnsansvar fra noen av verdens mest suksessrike ledere. Vårt mål er å gi beslutningstakere, styremedlemmer, ledere, fagansvarlige og andre interesserte et innblikk i temaet, samt gi nyttige innspill til arbeidet med å oppnå økt lønnsomhet og bærekraft.

Bedriftens rapportering om samfunnsansvar er et resultat av god eierstyring og selskapsledelse. En god rapport beskriver hvordan arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar styrker andre operasjoner, og opplysningene gjenspeiler arbeidet på en åpen og balansert måte. Ledere og organisasjoner som lykkes i dette er ofte belønnet av media, ansatte og kunder (legg til?: tar eierskap av strategiske mål om samfunnsansvar med påfølgende gode resultater)

Vi er meget stolte av listen over foredragsholdere vi har for årets arrangement, med Sir Richard Branson i spissen. Seminaret har også stor støtte fra Right To Play og andre samarbeidspartnere. I etterkant serveres det middag med musikalsk underholdning, der deltakerne kan møte foredragsholderne.

Inntektene fra arrangementet vil doneres til Right To Play og deres veldedige arbeid.

 

 

 

Kontaktpersoner

nils

Nils Marius Otterstad
Responsibility Works AS
Mobil: +47 95 74 57 54

jimmy

Jimmy Vika
National Director, Right To Play

.